इटंरनेट झाले सोपे

आपल्यासाठी इटंरनेट वापरण्यासाठी एक टप्प्या-टप्प्याने मार्गदर्शक. संगणकाचा वापर ईमेल पाठविण्यासाठी कसा करावयाचा ते तुम्हाला सुरूवात करण्यासाठी आवश्यक सर्व मूलभूत गोष्टी शिकविते.

Campaigns

Learn more about initiatives launched by Google in India to empower women by enabling them to use the Internet.

See all campaigns
Women Will Helping Women Get Online